پرداخت های ارزی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بین المللی مطرح است و کشور ما در زمینه استفاده از کارت های ‏ارزی ویزا و مستر محدودیت هایی دارد. خدمات مجموعه ما، انجام انواع پرداخت های آنلاین ارزی، مشاوره و راهنمایی در زمینه پرداخت های ارزی، پرداخت های بین المللی، پرداخت در سایت های خارجی، پرداخت سفارت، پرداخت آزمون ها را ‏شامل می شود.